Općenito

Nekretnina; što je to?
Nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje...

više

Pojmovnik

Nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje...

više

Potrebna dokumentacija

Odlučili ste upisati svoj stan u zemljišne knjige ili u Knjigu PU (Knjigu položenih ugovora) ? Što trebate učiniti?

više

Zemljišno-knjižni odjel - Gruntovnica

Zemljišnoknjižni odjel je odjel pri općinskom sudu u kojem su spremljene zemljišne knjige sa svojim ulošcima u kojima se nalaze vlasnički listovi vlasnika nekretnina kojima se formalno-pravno dokazuju vlasništva nad nekretninama.

više

Prostorni planovi

Prostorni planovi županija izrađeni su na temelju Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02),i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98).

više

Katastar

Katastar je ustanova u kojoj možemo zatražiti katastarske izvadke i dobiti uvid u uplanjenje nekretnina na određenom području, a nalazi se pri općinskom sudu!

više

Građevna dozvola

ŠTO JE GRAĐEVNA DOZVOLA?
Građevna dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine.

više

Uporabna dozvola

KADA SE SMIJE POČETI KORISTITI IZGRAĐENA GRAĐEVINA?
Izgrađena građevina smije se početi koristiti, tj. staviti u pogon nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu - uporabnu dozvolu.

više

Etažiranje

ŠTO JE ETAŽIRANJE?
Etažiranje je tehničko - upravno - pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

više